bus        bus 023-022-018           meer foto's 


Informatie over de bussen en het reserveren van ritten:

Wie kan er een bus reserveren? Wat zijn de voorwaarden?
Hoe reserveer ik een bus?
Een optie nemen.
Een rit annuleren.
Welke bus is voor ons het beste?
Wat zijn de kosten?
Hoe is de betaling geregeld?
Bestemmingen
Tips bestemmingen
Rolerisuit en de Code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden)


Wie kan er een bus reserveren?

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten:
1. Een bus kan worden gereserveerd t.b.v. doorgaans in instellingen verblijvende lichamelijke en/of geestelijk gehandicapten, begeleid door een in redelijke verhouding staand aantal verzorgenden.
2. De gehandicapten in de bus moeten woonachtig zijn in West- of Midden-Brabant.
3. Rolersuit is geen taxibedrijf, we nemen dan ook geen ritten aan voor minder dan vier personen. Als u een rit reserveert verzoeken wij u de opdrachtbevestiging te tekenen. Als u dat doet verklaart u tevens akkoord te gaan met de voorwaarden die op de achterzijde van de opdrachtbevestiging staan. Dit zijn geen onleesbare kleine lettertjes, maar ze worden vaak niet gelezen. Om misverstanden te voorkomen kunt u de tekst nu reeds doornemen. Klik op de link voor de voorwaarden. voorwaarden
(terug)


Hoe reserveer ik een bus?

U kunt telefonisch kontakt opnemen met de stichting Rolerisuit: 076 5426006, bij voorkeur op maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Als u dan niet kunt bellen, kunt u ook de voicemail inspreken of een mail sturen naar rol.planning@casema.nl
U kunt zelf kijken of er op de door u gewenste datum een bus beschikbaar is. Ga hiervoor naar de 'rittenschema'-pagina en klik op de gewenste maand. Als een vakje ingevuld is, is de desbetreffende bus 'bezet'. Als het nog leeg is, is de kans groot dat die bus op die dag nog vrij is. Een vrije plaats in het rittenschema garandeert echter niet dat een bus nog vrij is. We proberen het schema bij te werken als er iets verandert, maar soms gaan de veranderingen te snel.
Om te zien welke bus voor u het beste is kunt u hierboven op de desbetreffende vraag klikken. U kunt ook gewoon verder lezen, dan komt u het antwoord ook tegen.

Na uw reservering ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke opdrachtbevestiging in 2-voud. Hierop staan alle bij ons bekende relevante gegevens van de rit vermeld. De ontbrekende gegevens dient u zelf in te vullen. Om problemen te voorkomen moet u ook de reeds ingevulde gegevens goed controleren, zodat het zeker is dat deze kloppen. Eén volledig ingevuld exemplaar moet u ondertekend terugsturen. Na ontvangst van dit exemplaar is de reservering definitief. We werken al enkele jaren met een gekombineerde opdrachtbevestiging/rittenbon. Als we geen opdrachtbevestiging retour hebben ontvangen, hebben we ook geen rittenbon en is er dus geen rit mogelijk.

In de opdrachtbevestiging wordt een schatting van de prijs genoemd. Deze is gebaseerd op de afgesproken tijden. De definitieve prijs is afhankelijk van de werkelijke duur van de rit en het aantal gereden kilometers. Als de rit langer dan 4 uur duurt en het verschil met de afgesproken tijd is groter dan 30 minuten, dan heeft dit invloed op de prijs.
Vergeet bij het bepalen van de tijd niet dat het in- en uitstappen van de passagiers, inclusief de rolstoelers, tijd kost. Als vuistregel kunt u hiervoor een half uur rekenen, soms gaat het sneller en soms duurt het langer, dat hangt ook af van het type rolstoelen dat vastgezet moet worden.

Wat het aantal kilometers betreft... De bussen kunnen niet altijd voor de kortste route kiezen, want deze voeren vaak door dorps- en stadskernen waar de bussen niet goed kunnen rijden, of de buitenwegen zijn te smal. Dit levert heel gemakkelijk schade op, dat kost ons niet alleen handenvol geld, maar ook tijd, omdat er schadeformulieren ingevuld moeten worden. We nemen daarom standaard de best berijdbare route, alleen in overleg wijken we hier vanaf.
(terug)

Een optie nemen

Als er een bus vrij is, kunt u een optie nemen. Deze blijft maximaal een maand geldig. Als de optie na vier weken niet is omgezet in een definitieve reservering vervalt ze. Op de rittenschema-pagina kunt u aan de kleur van het vakje zien of de optie al omgezet is in een definitieve reservering.
U kunt alleen een optie nemen als de beoogde datum van de rit minimaal zes weken later is.
Elke optie vervalt in ieder geval 14 dagen voor de beoogde datum van de rit. Als we dan niets van u gehoord hebben, gaan we er vanuit dat u geen gebruik wenst te maken van onze bus.
(terug)

Een rit annuleren

Als een rit niet door kan gaan, kunt u de rit annuleren, doe dit bij voorkeur per mail.
Annuleringskosten:
- 8 tot 14 dagen voor de rit: grote bus 25,- - kleine bus 10,-
- 1 - 7 dagen voor de rit: grote bus 50,- - kleine bus 20,-.
Annuleert u op de dag van de rit zelf dan wordt het basisdeel van de rit in rekening gebracht.
Bij zeer bijzondere omstandigheden kan - in overleg met het bestuur van Rolerisuit - van deze annuleringsregeling worden afgeweken.
(terug)

Welke bus is voor ons het beste?

Rolerisuit heeft momenteel vier bussen, drie grote en één  kleine.  Alle bussen zijn aangepast aan rolstoelvervoer en hebben een rolstoellift. De grote bussen beschikken over een omroepinstallatie.

021: 4 rolstoelplaatsen, 4 gewone zitplaatsen en geen bagageruimte
022: 10 rolstoelplaatsen, 27 gewone zitplaatsen en extra bagageruimte
025: 10 rolstoelplaatsen, 31 gewone zitplaatsen en extra bagageruimte

Het aantal rolstoelplaatsen is gebaseerd op standaardmaten.
Wilt u iemand meenemen die op een bed of verrijdbare brancard vervoerd moet worden, neem dan van tevoren kontakt met ons op. Het kan vaak wel, maar dan blijven er minder rolstoelplaatsen over.
Rolerisuit doet z'n best om rolstoelers veilig te vervoeren. Helaas worden de chauffeurs regelmatig geconfronteerd met mensen die in een goedkope rolstoel zitten, die niet goed vastgezet kan worden. Als de chauffeurs dat toch proberen ontstaat er regelmatig schade aan de rolstoel. De chauffeurs mogen deze rolstoelen daarom weigeren. Zie ook: Rolerisuit en code VVR.
(terug)

Wat zijn de kosten?


Prijzen 2019:

bus
Basistarief (4 uur)
Extra uren (per uur erbij)
rolstoelen + gewone zitplaatsen
kosten extra kilometers per km
021
49,00
12,00
4 + 4
0,60
022
210,00
45,00
10 + 27
1,00
025
210,00
45,00
10 + 31
1,00
vrije kilometers
60

Indien er meer kilometers gereden worden dan het aantal vrije kilometers, wordt de prijs per extra kilometer verhoogd.

De kilometerteller gaat lopen als de bus op de (eerste) opstapplaats vertrekt voor de rit en stopt als de bus bij de (laatste) uitstapplaats is aangekomen. Dus alleen de kilometers die werkelijk voor de rit gereden worden, worden in rekening gebracht. Bij 'vakantieritten' (wegbrengen naar en ophalen vanaf het vakantieadres wordt de helft van het aantal kilometers van het vakantieadres naar de Rolerisuit-boerderij erbij geteld.


Wat de tijd betreft: Bij het reserveren geeft u door hoe laat de bus bij de (eerste) opstapplaats moet zijn. Dat tijdstip is het begin van de rit. Het is dus slim om de bus pas te bestellen als u zeker weet dat de passagiers op dat moment klaar kunnen staan om in te stappen. De eerste vier uur na dit tijdstip horen bij het basistarief. De klok stopt met tikken als de bus bij het (laatste) uitstappunt klaar is om weg te gaan. Dan zijn alle passagiers dus uit de bus geholpen en de rittenbon is door de reisleider (m/v) getekend.


Op de opdrachtbevestiging staan de afgesproken tijden duidelijk vermeld. Als de rit langer dan 4 uur duurt en het verschil met de afgesproken tijden is groter dan 30 minuten, dan heeft dit invloed op de rekening, die kan hoger of lager uitvallen.
Gezelligheid kent geen tijd, maar overleg altijd met de chauffeur als u een rit uit wilt laten lopen. In principe geldt: afspraak is afspraak. Het is ter beoordeling van onze vrijwillige chauffeur of er mogelijkheden zijn.

De eventuele overige kosten die in verband met de rit worden gemaakt, worden ook in rekening gebracht, dit geldt b.v. voor parkeerkosten.
(terug)Hoe is de betaling geregeld?

Op de opdrachtbevestiging vragen wij u het factuuradres in te vullen. Om kosten te sparen, versturen we de rekeningen voortaan per email.
Bij instellingen worden de rekeningen standaard naar de financiële administratie gestuurd, tenzij anders vermeld.
De rekeningen worden zo snel mogelijk na de rit verzonden.

Vooral als de betaler een andere naam heeft dan de reisgroep is het belangrijk dat het factuurnummer vermeld wordt bij de betaling.

Bent u het niet eens met een rekening, dan kunt u binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken. Heeft u vragen over de rekening mail dan naar rolerisuit@casema.nl.
(terug)


Bestemmingen

In principe kan een rit overal heen gaan, mits de afstand (heen en terug) in de beschikbare tijd goed te overbruggen is. Helaas zijn files een vast onderdeel van het wegverkeer geworden, zeker tijdens de spitsuren. Hier moet u rekening mee houden als u een lange rit in gedachten heeft. Een terugreis van de Keukenhof in Lisse kan vier uur duren als u daar op het verkeerde moment vertrekt. Bij voorspelbare files wordt de extra reistijd vanwege de files in principe in rekening gebracht, tenzij duidelijk is dat u echt geprobeerd heeft om de files te vermijden.

Het is voor de chauffeur prettig als hij vooraf weet wat de bestemming en de bedoeling is, zodat hij een geschikte route kan plannen.  Bij een gekombineerde rit met een touringcarbedrijf is het nodig dat ook de Rolerisuit-chauffeur op de hoogte is van de route en de bestemming, zodat hij weet waar hij heen moet, als de bus - die hij geacht wordt te volgen - om wat voor reden dan ook uit het zicht verdwenen is.

De laatste jaren weren steeds meer steden oudere voertuigen uit het centrum. Dat geldt bijvoorbeeld voor Amsterdam en 's Hertogenbosch (St Jan, Noordbrabants Museum). Dat houdt in dat de bussen van Rolerisuit daar niet meer kunnen komen. Ook de Zoo in Antwerpen is praktisch onbereikbaar voor onze bussen. Jammer, maar het is niet anders.
(terug)

Tips bestemmingen

Geheel vrijblijvend bieden wij u een lijst aan met voorbeeldbestemmingen, we hebben deze verdeeld in uitstapjes voor 1 dagdeel en uitstapjes voor minimaal 2 dagdelen. Deze indeling is niet bindend, maar geeft wel een bruikbare indicatie van het aantal benodigde uren.
Onze lijst is zeker niet uitputtend. Kent u bestemmingen die voor onze doelgroep interessant zijn, maar die niet op de lijst staan: laat het ons weten. Ook als u slechte ervaringen heeft met adressen op deze lijst horen we het graag.
naar de voorbeeldlijst              (terug)

Rolerisuit en de Code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden)

Rolerisuit is al ruim 30 jaar een veilige vervoerder van rolstoelers, dat blijkt vooral uit de cijfers. We maken per jaar zo'n 600 ritten en vervoeren ruim 10.000 mensen, waarvan een aanzienlijk aantal in een rolstoel zit. Het komt zelden voor dat er iets mis gaat, sinds 2002 hebben zich helemaal geen ongevallen met persoonlijk letsel meer voorgedaan.

De bussen van Rolerisuit worden elk jaar gekeurd, ook de aanpassingen zijn goedgekeurd door de RDW/RVI. De rolstoellift en (indien aanwezig) de airco worden uiteraard ook jaarlijks gekeurd.

De chauffeurs worden intern opgeleid als ze geen ervaring hebben met rolstoelvervoer, ze zijn er allemaal van doordrongen dat het op de juiste wijze vastzetten van de rolstoelen heel erg belangrijk is. Wij zorgen ervoor dat de bus, het vastzetsysteem en de veiligheidsgordels in orde zijn. De opdrachtgever c.q. de klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de rolstoelen. De rolstoelen die wij voor vervoer krijgen aangeboden, hebben variërende uitvoeringen. Daardoor kan het soms voorkomen dat een rolstoel niet kan worden vastgezet. Als de gebruiker dan niet op een gewone zitplaats kan worden vervoerd, moeten we volgens de Code VVR vervoer weigeren.
Uiteraard wordt het rijgedrag door de chauffeurs afgestemd op de mensen in de bus. Bij het bepalen van het aantal rolstoelplaatsen gaan we uit van standaardrolstoelen, bij een sterk afwijkend formaat kunnen er minder rolstoelen in de bus.

Kortom: Rolerisuit zorgt voor goedgekeurde bussen en goedgekeurd vastzetmateriaal. De chauffeurs, die regelmatig medisch gekeurd worden, beschikken over alle vereiste papieren en zijn zeer gemotiveerd, zeker ook als het om veiligheid gaat. De Code VVR is voor Rolerisuit bij dit alles leidraad. Wij hopen daarbij dat het aantal gecertificeerde rolstoelen dat voor vervoer wordt aangeboden verder toe zal nemen zodat wij, met de instellingen waarvoor wij rijden, verder kunnen werken aan veilige ritten.
(terug)