U kunt de Stichting Rolerisuit op verschillende manieren steunen:

- Door donateur te worden voor € 25,- per jaar.
- Door een gift in natura, bijvoorbeeld voor de tuin of de dieren.
- Door een eenmalige gift te schenken.
- Door een advertentie te plaatsen op de achterkant van onze bussen.
- Door vrijwilliger te worden.

Uw donatie of gift kunt u overmaken op:

Rabo: NL69 RABO 0108 9151 66
ING: NL54 INGB 0000 6976 42

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen (076 5426006 - rolerisuit@casema.nl)