bestuur met advocaten
Rolerisuit kan doorgaan!! (mei 2019)

Op 14 mei heeft het gerechtshof Den Bosch vonnis gewezen in het hoger beroep van Rolerisuit tegen het vonnis van de rechtbank Breda in de zaak tegen het FSO inzake de werking van de CAO Besloten Busvervoer. Eerder hebt u kunnen lezen, ook in de regionale pers, dat toepassing van deze CAO het einde van Rolerisuit zou betekenen, immers, de kosten hiervan zijn voor onze doelgroep niet op te brengen.
Het hof heeft nu geoordeeld dat de CAO weliswaar van toepassing is, maar Rolerisuit mag haar vrijwilligers daarbuiten houden. Daarmee komt een einde aan vele jaren van onzekerheid over het voortbestaan van Rol. Toen wij de uitspraak hoorden viel er dan ook een enorme last van ons af. We hebben het 's middags gepast maar met veel plezier met z'n allen gevierd. Rolerisuit kan doorgaan en dat zullen we ook doen, met nieuwe energie en - zoals vanouds - volop betrokkenheid bij onze doelgroep.
Velen hebben in de achter ons liggende jaren met ons meegeleefd en steun geboden. Daar waren we blij mee. Heel bijzonder was de inzet van onze advocaten, Mr. Dick Schreuder en Mr. Huib de Kort van het kantoor Rijppaert en Peeters, Oosterhout en Breda. Deze beide juristen hebben zich met een ongelooflijke betrokkenheid, empathie en vakkennis op de zaak geworpen waarbij tijd niet telde. Zij hebben ons het geloof in de toekomst laten behouden. Ook voor hen is de uitspraak een passende beloning voor hun keiharde werken en hun tomeloze inzet en wij zijn hen daar zeer, zeer dankbaar voor.


Hans Jansen
Uitstel uitspraak hoger beroep (mei 2019)

Op 22 februari jl. werd er gezegd dat we de uitspraak van het Hoger Beroep op 30 april konden verwachten. Er werd wel meteen bijgezegd dat het ook wat eerder of later kon worden.
Afgelopen dinsdag (30 april) liet onze advocaat weten dat de uitspraak in ieder geval met twee weken is uitgesteld. Of er half mei echt een uitspraak wordt gedaan blijft afwachten, maar we blijven er het beste van hopen.


Dr Vaillant
Gift Dr. C.J. Vaillantfonds (april 2019)

Dr. Vaillant was in 1874 een van de oprichters van een vereniging die tot doel had om crematies in Nederland mogelijk te maken. Pas 40 jaar later vond de eerste crematie in Nederland plaats. De toen hoogbejaarde dokter Vaillant was de eerste die in Nederland gecremeerd werd.
Tegenwoordig is het Dr. C.J. Vaillantfonds het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria.
Bij een crematie blijven naast de as ook metalen achter, deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten. Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as verwijderd zijn worden ze bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze en dragen zorg voor de recycling van de basismaterialen. De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillantfonds.
Rolerisuit is erg blij dat we uit dit fonds een gift mochten ontvangen van maar liefst € 10.000. Dit bedrag zullen we gebruiken voor de vervanging van de 018 die we vorig jaar moesten stilzetten.

cheque WNW
Gift van Webbe Nooit Wa (april 2019)

In Prinsenbeek bestaat een club met de naam: "Webbe nooit wa". Volgens Prins Jannes van de BAK is het "geen club maar een samengeraapt zooike met tentakels naar heel veel verschillende clubs". In Prinsenbeek is de vriendenclub vooral bekend door het 'nabuurten' na de carnavalsgebedsdienst en de kaartavond voor het goede doel. Het geld dat dit jaar tijdens deze gebeurtenissen bijeen is gebracht is eind maart verdeeld over drie goede doelen. Rolerisuit was er daar een van. We zijn erg blij met de € 1.087,58 die we mochten ontvangen.
Dank, leden van Webbe nooit wa en alle Bekenaren die het geld bijeen hebben gebracht!

Hoger Beroep (februari 2019)

Op 22 februari jongstleden heeft het Gerechtshof in 's Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of Rolerisuit de CAO voor het Besloten Busvervoer moet toepassen en dus onze vrijwilligers moet gaan betalen alsof ze in loondienst zijn.
We zijn met twee bussen naar Den Bosch getogen, een bus van onszelf, bestuurd door Ardon, met bewoners en begeleiders van woonzorgcentrum Huize Raffy en de bus van Bram den Hartog, die hij zelf reed en belangeloos ter beschikking stelde, met onze vrijwilligers.
De zaal waarin de rechtszaak werd gehouden zat helemaal vol met onze mensen. Onze beide advocaten, Dick Schreuder en Huib de Kort van Rijppaert & Peeters Advocaten, alsmede ons bestuurslid Hans Jansen, hielden een vlammend betoog, waarop de tegenpartij, het FSO, verweer voerde.
We hebben er een goed gevoel bij, maar het blijft afwachten.
De uitspraak wordt eind april verwacht.

Paul Depla
Burgemeester Paul Depla op bezoek (januari 2019)

Op donderdag 17 januari 2019 bracht de burgemeester van Breda, de heer Paul Depla, een werkbezoek aan de boerderij van Rolerisuit. Het was de eerste keer dat hij onze stichting met een bezoek vereerde. Hij liet zich bijpraten door het bestuur en de overige vrijwilligers over onze doelstelling. Hij nam ruim de tijd en luisterde aandachtig. Tot slot werd hij door onze voorzitter, Joop Jansen, rondgeleid en kwam toen als vanzelf achter het stuur van de 025 terecht.

025 achterkant
Uw boodschap op onze bus (december 2018)

Zoals u kunt zien is op de achterkant van de 025 ruimte voor uw reclameboodschap. Belangstelling? Neem contact op met onze voorzitter, Joop Jansen, 06-53316015.

025
Een herkenbare jas voor de 025 (december 2018)

De 025 rijdt al sinds mei 2018, maar door geldgebrek kwam er niets van beletteren. Ook waren er drie dubbele ruiten lek, daardoor was het uitzicht bij slecht weer beperkt. Dankzij de Pierre de Jonge Sr Foundation is daar verandering in gekomen. Eerder dit jaar zijn de drie ruiten vervangen. Nu het rustige seizoen is aangebroken was er ook tijd om de belettering aan te brengen. Vanaf nu is het dus een echte Rolerisuit-bus.
Pierre de Jonge Sr Foundation, hartelijk dank voor de royale bijdrage!


018
De 018 is stilgezet (december 2018)

Drie keer is scheepsrecht, ook als het om de bussen gaat. In het verleden is twee keer serieus overwogen om de 018 te schorsen, maar uiteindelijk kozen we voor een ingrijpende onderhoudsbeurt, waarna de bus weer jaren vooruit kon. De laatste keer was in 2012. Nu is het definitief einde verhaal.
Spijtig genoeg kunnen we nog niets zeggen over een vervangende bus.


logo
Wereldse wijnenactie voor Rolerisuit (oktober 2018)

Lions Club Breda Forum wil geld bijeenbrengen om daarmee een nieuwe bus te bekostigen voor Rolerisuit. Zij hebben samen met wijnkopers Verbunt-Verlinden en met 'De Druiventros' in Breda een mooie selectie wijnen samengesteld in verschillende prijsklassen en afkomstig van verschillende bekende wijnhuizen van over de hele wereld. Deze wijnen worden verkocht voor de normale winkelprijs. Er is wel een inkoopmarge afgesproken en die is voor de volle 100% voor Rol.
De wijn wordt verkocht per doos van 6 flessen. De uitgifte start begin november, dus ruim om tijd voor de feestdagen. Op zondag, 28 oktober is er een wijnproefmiddag waar u alle geselecteerde wijnen kunt proeven.
Kijk voor meer informatie op de website van de Lions Club Breda.

<Marlice Dreessen
Nieuw bestuurslid: Marlice Dreessen (mei 2018)

Vanaf 1 mei 2018 is het bestuur van de Stichting Rolerisuit uitgebreid met mevrouw Marlice Dreessen, voormalig directrice van de VVV van Breda. Ze gaat o.a. de externe betrekkingen verstevigen. In het verleden was Marlice een van de drijvende krachten achter de actie "Rolerisuit weer jaren vooruit'. Die actie had tot gevolg dat er twee interliners gekocht konden worden en Rolerisuit kon inderdaad weer jaren vooruit.
Marlice is inmiddels met welverdiend pensioen, maar ze heeft het idee dat ze nog best het een en ander voor Rolerisuit kan doen. Daar zijn we erg blij mee. In augustus bestaat Rol 31 jaar. De economische crisis heeft flinke gaten geslagen in de financiële mogelijkheden. Doordat de pensioengerechtigde leeftijd opgeschoven is, wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.
We zijn nog steeds op zoek naar een planner (m/v) die een paar uur per dag aanwezig kan zijn om de telefoon te beantwoorden en de planningsadministratie bij te werken. Ook chauffeurs zijn van harte welkom. Op de werkpagina vindt u meer informatie.


bus 025
Nieuwe bus: 025 (april 2018)

Rolerisuit heeft er een bus bij. Er moet nog wel wat aan gedaan worden, maar we hopen dat de 025 vanaf medio mei inzetbaar is. Dan hebben we in de drukke periode weer drie grote bussen, dat is geen luxe. Deze bus is iets groter, dat zal voor de chauffeurs ook moeten wennen. Er zijn 10 rolstoelplaatsen en 33 gewone zitplaatsen. We zijn er heel blij mee, u ook, hopen we. Maar we kunnen nog zulke mooie bussen hebben, zonder vrijwillige chauffeurs komen we niet ver. Er zijn er momenteel een paar 'in opleiding', maar meer chauffeurs zijn nog altijd welkom.


cheque
Hartelijk dank! (april 2018)

Lieve mensen die op Rolerisuit gestemd hebben bij de Rabobank Clubkascampagne: Hartelijk dank voor uw stem!


Willem Vos
Willem Vos (1951- 2018) (februari 2018)

Op donderdag, 15 februari jl. ontvingen wij het droevige bericht dat Willem volslagen onverwachts thuis is overleden. Zijn gezondheid was niet optimaal, maar al heel lang stabiel. Hij heeft ruim 20 jaar voor Rolerisuit gewerkt. Op 9 februari heeft hij zijn laatste rit gereden, acht dagen later, op 17 februari, is hij in besloten kring gecremeerd. Ons rest niets anders dan te wennen aan zijn afwezigheid. Het zal wel even duren voor het gat dat hij achterlaat gevuld is. Hij was in de eerste plaats chauffeur, maar hij hielp ook met het onderhoud van de bussen en deed andere klussen op de boerderij als die hem lagen. Het afgelopen jaar hielp hij ook op de planning. Hij was dus een echte Rolerisuit duizendpoot.

Willem, we zullen je missen!
Afscheid 023 (december 2017)

Vorige week is de 023 gestrand in Oosterhout. Hij is door de garage opgehaald. face Het mankement was erger dan we verwacht hadden. Het zou nog wel gerepareerd kunnen worden, maar dat kost heel veel geld, te veel geld. De bus is nu geschorst en gaat binnenkort naar de sloper. We gaan op zoek naar een vervangende bus en naar geld om die bus, de 025, te kunnen kopen. Tot het zover is hebben we dus maar twee grote bussen en een kleine. Hartstikke jammer, maar het is niet anders.


Dank! (november 2017)

De afgelopen tijd hebben we - waarschijnlijk als gevolg van diverse publicaties - meerdere giften ontvangen, van klein tot groot. Het geld werd overgemaakt via de bank zonder vermelding van een adres. Van de bank krijgen we geen adressen, we kunnen deze schenkers dan ook niet persoonlijk bedanken. Dat doen we daarom langs deze weg: Heel hartelijk dank!!!


Bijpraatje (november 2017)

Inmiddels heeft Rolerisuit vijf jaar zonder subsidie gedraaid. Dat kan dus. We houden weliswaar geen cent over, maar dat hoeft ook niet, want we zijn geen commercieel bedrijf. Gelet op dit feit is het duidelijk dat we niet in staat zijn om alle vrijwilligers volgens de cao van het besloiten busvervoer te gaan betalen, zoals het FSO van ons eist. Die strijd is nog steeds niet gestreden. Er zijn momenteel wel nieuwe ontwikkelingen die ons nieuwe hoop geven. Als de kogel eindelijk door de kerk is, laten we u het direct weten.

2017 was een bijzonder jaar, omdat Rolerisuit 30 jaar bestond. In de loop van die 30 jaar warem er regelmatig crises die de sceptici deden verzuchten: Nu is het afgelopen, nu is het echt afgelopen. Maar elke keer krabbelde Rol weer overeind. Ook in 2017 was het af en toe heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De bussen voldoen technisch nog steeds aan alle eisen. Alles wat gekeurd moet worden, wordt gekeurd en goedgekeurd, maar toch. Voor we fondsen kunnen gaan werven voor vervanging moet duidelijk zijn dat we voor onbepaalde tijd door kunnen. De tijd begint te dringen. Dat beseft ook het advocatenkantoor Rijppaert & Peeters uit Oosterhout dat sinds het voorjaar van 2017 onze belangen behartigt. We zijn heel blij met de meesters D.A.C. Schreuder en H.C.M. de Kort, niet alleen omdat ze voor een deel pro deo voor ons werken, maar ook omdat ze in ons geloven. Ze hebben verschillende pijlen op hun boog. We hopen dat een van deze pijlen zo snel mogelijk een voor ons en onze klanten gunstig resultaat oplevert. De verwachting is dat we eind 2018 definitief weten waar we aan toe zijn, maar als het eerder kan, graag.

ondertussen gaan we door. De prijzen voor 2018 zijn inmiddels bekend. Op de bussenpagina kunt u de details bekijken. Vergeleken met 2017 is de basisprijs iets verhoogd, € 10 voor de grote bussen en € 4 voor de kleine bus.

We zijn er nog niet in geslaagd om een vaste planner te vinden voor minimaal drie dagen per week, vooral omdat het vrijwilligerswerk is. We zijn dan ook erg blij met Han Emmen, die vroeger inviel als het nodig was en nu al maanden heel vaak op de boerderij zit om het werk van de planner te doen.
Ook is er behoefte aan nieuwe chauffeurs voor de grote bussen en mensen die in de tuin willen werken of voor de dieren willen zorgen. Chauffeurs in loondienst moeten langer doorwerken en er is een tekort op de markt, dus voor Rol schiet er niet veel over. Toch hopen we dat er een paar chauffeurs bijkomen, want zonder chauffeurs is Rolerisuit verloren.
Op de werkpagina vindt u meer informatie over de vacatures.

Rest ons slechts u fijne feestdagen toe te wensen en alle goede wensen voor 2018. We hopen er samen met u weer een mooi jaar van te maken.


Ingrijpende veranderingen (december 2016)

Ook al is het een jaar geleden dat we de nieuwspagina aangevuld hebben, er is wel het een en ander gebeurd. Jammer genoeg zitten we nog steeds met een hoop losse eindjes wat de toekomst betreft. Maar we gaan toch gewoon door.
2017 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, al is het maar omdat Rolerisuit in 2017 30 jaar bestaat. We hebben deze 30 jaar niet cadeau gekregen en ook in 2017 zullen er de nodige obstakels overwonnen moeten worden.
Rolerisuit heeft het al een poos financieel moeilijk, net als veel van onze klanten. Voor veel mensen is Rolerisuit (helaas, mogen we wel zeggen) de enige brug met de gewone wereld. Als die mensen niet met de Rolerisuit-bus weg kunnen, komen ze niet van het terrein van de instelling af waar ze wonen.
Door het overheidsbeleid is het veel moeilijker geworden om opgenomen te worden. Zolang dit beleid gehandhaafd wordt verblijven er in de instellingen steeds meer mensen met maar heel weinig restmogelijkheden. Veel mensen uit onze doelgroep blijven thuis wonen, zij zijn voor uitstapjes vaak afhankelijk van organisaties als de Zonnebloem en ouderenverenigingen. Dit zijn dan ook de groepen waar Rolerisuit steeds meer mee zal gaan samenwerken.

In verband met de financiële situatie van Rolerisuit moeten we met ingang van 1 januari 2017 helaas afscheid nemen van Lian Wijnings die al jaren als planner voor Rol werkt. Haar werk moet overgenomen worden door een vrijwilliger. Tot we iemand gevonden hebben die dat minstens drie ochtenden per week wil doen, zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit is overigens niets nieuws, want in het verleden hebben we het ook lang gedaan zonder vaste planner, maar we zijn nu jarenlang verwend, dus het wordt wel een beetje moeilijk.
Op de werk-pagina vindt u meer informatie over het werk.

Zolang Rol bestaat zijn er dagdelen gehanteerd voor het bepalen van de basiskosten van een rit. Deze dagdelen waren vaak niet praktisch. Regelmatig moest de bus lang wachten, omdat de mensen nog aan tafel zaten. Of een op zich korte rit werd verdeeld over twee dagdelen en werd daardoor vrij duur. Om de klanten te ontzien werd de tijd van de middagritten erg opgerekt. Het kwam tenslotte regelmatig voor dat een middagrit 6 uur duurde, dat is wel erg lang voor 1 dagdeel. Na veel denk- en rekenwerk hebben we besloten om het systeem helemaal om te gooien. We werken niet meer met dagdelen, maar met een basisdeel dat op elk moment van de dag in kan gaan. Alle details hierover vindt u op de bussen-pagina.

Rest ons slechts u fijne feestdagen toe te wensen en alle goede wensen voor 2017. We hopen er samen met u een mooi jaar van te maken.

Bezoek aan Classic Wings & Wheels 2015 (oktober 2015)

Op 22 augustus jl. vond het tweejaarlijkse evenement 'Classic Wings & Wheels' plaats op de vliegbasis Gilze-Rijen. Een spektakel van de eerste orde. Georganiseerd onder auspiciën van de Rotary Oosterhout, met de heer Henk Janus als voorzitter van het organiserend comité. Al eerder had Rolerisuit contacten opgebouwd met laatstgenoemde, omdat hij zich op veel fronten sterk maakt voor allerlei goede doelen. Hij is directeur van Janus Vaten in Oosterhout en kent uiteraard zeer veel collegae in onze regio en daarbuiten. Onder andere de heer Ewout Slooff, directeur van roestvrijstaalbedrijf ORYX. Samen bedachten zij een uitnemend plan: alle vrijwilligers van Rolerisut een mooie dag bezorgen door hen zonder enige kosten deelgenoot te maken van deze prachtige dag. Rond de 40 vrijwilligers maakten graag gebruik van deze unieke aanbieding.

Het weer werkte uitstekend mee. Twee vrijwilligers mochten een rondje meevliegen in een oude Antonov, uitgerust met propeller aandrijving. De hele dag vlogen er allerlei toestellen rond en kon men genieten van adembenemende demonstraties in de lucht. Op de baan verschenen allerlei oude racewagens, die met veel geweld en lawaai hun kunsten vertoonden. Zelfs de heer Pescarolo, zeer bekend van het merk Matra, was aanwezig. In 1976 raakte hij ernstig gewond bij een vreselijk raceongeluk. In het veld wemelde het van de oldtimers, die door het grote publiek met heel veel interesse werden bekeken.

Aan eten en drinken geen gebrek: op veel plaatsen kon men zijn/haar hart ophalen! De Rolerisuit-bus werd geparkeerd op een prima plek bij de ingang. De organisatie had Rol gevraagd of de bus ook mocht worden ingezet bij het vervoer van gasten van en naar Van der Valk. Uiteraard voldeden wij graag aan dit verzoek! De Nederlandse Brandwondenstichting, het belangrijkste goede doel van dit jaar, kreeg aan het eind van de dag een geweldig bedrag. Aan enkele andere stichtingen, waaronder Rolerisuit, zal een bedrag ad € 1.500 worden overgemaakt.


Wings

Twee nieuwe Rolerisuit-ers (oktober 2015)

Sinds woensdag, 21 oktober 2015 heeft Rolerisuit er twee nieuwe bewoners bij. Ze zijn afkomstig van de Ezelshoeve in Baarle Nassau waar verwaarloosde, mishandelde, zieke, oude en toekomstloze ezels worden opgevangen. Sammy (de witte met bruine vlekken) is een kneus oftewel een oen. Nee, nee, daar bedoelen we verder niets mee, zo worden gecastreerde ezels nu eenmaal genoemd. De grijze is een vrouwtje, Flika.
De twee zijn voor onbepaalde tijd bij Rolerisuit te gast, omdat de ezelopvang vol zit. (Denk eerst na, lieve mensen, voor je een ezel als huisdier neemt!)

Uiteraard hopen we dat de bezoekers het leuk vinden om de ezels te zien, daar doen we het tenslotte voor. Ze eten gras en stro. Als het nodig is (daar gaan de mensen van de Ezelshoeve over) krijgen ze als extra krachtvoer ezelmuesli. Ze hebben ook een liksteen, zodat ze voldoende mineralen binnenkrijgen. Voor het lekkere krijgen ze op z'n hoogst (en maximaal) een wortel en/of een appel per dag.
We geloven best dat u het goed bedoelt als u ze iets te eten wilt geven, maar dat mag niet. Niet omdat we het de ezels niet gunnen, maar omdat het slecht voor hen is. Dus alstublieft: De ezels niet voeren!


Wings

De Ark van Noah, Best (oktober 2015)

Met de ark uit het oude testament kun je de ark uit Best niet echt vergelijken. Ook de doelstelling is anders. De stichting De Ark van Noah in Best biedt ontspanning met dieren voor de zorgsector. De doelgroep zijn dementerende mensen van gesloten afdelingen die de Ark van Noah Huisdieren Stroezelruimte kunnen bezoeken. Om misverstanden te voorkomen: Het gaat hier niet om een zorgboerderij, ook niet om een aktiviteitenboerderij en evenmin doen ze aan dagopvang.

De stroezelruimte is er voor Alzheimer patiënten (fase 3 en 4). Maar wat is stroezelen? Het woord is een samenvoeging van stro en snoezelen. De mensen kunnen (indien nodig met hulp) loslopende dieren liefkozen, maar ook horen, zien, voelen en ruiken. Het gaat hierbij om b.v. een ezel, schaap, hond, konijn, poes, mini-varken, cavia, vogeltje, hamster, duif, kip... Van elke diersoort zijn er meerdere dieren, ze zijn er aan gewend om vastgehouden en aangeraakt te worden. Om ze voldoende gelegenheid te geven om ook gewoon dier te zijn, zijn er van elke soort meerdere exemplaren. De stichting is vanaf 1999 actief. Aanvankelijk ging men met de dieren naar de instellingen, dat kan nog steeds, maar tegenwoordig kunnen de bewoners ook naar Best komen. Normaliter op een dagdeel op een dinsdag. Maar alleen na afspraak.
Voor een afspraak en meer informatie kunt u bellen met Maria Spaninks (013-5041911 of 06-11450847).
<www.ArkvanNoah.nl>

Wings

De Zeeuwse Rozentuin (oktober 2015)

Als klanten van Rolerisuit naar een bestemming gaan die nieuw voor ons is en ze komen enthousiast terug, dan zetten we die bestemming altijd al op de bestemmingenlijst. Maar vanaf nu willen we daar ook op deze plaats wat aandacht aan geven.

De Zeeuwse Rozentuin is zo'n bestemming. Midden in het Zeeuwse landschap, 9 km ten noorden van Goes, ligt bij het dorpje Kats een zeer toegankelijke, ruim opgezette en gevarieerde landschapstuin (5 ha) waarin u rustig kunt wandelen. In deze tuin zijn nagenoeg alle soorten rozen (meer dan 1000) en clematissen (meer dan 120) die zij verkopen in een natuurlijke omgeving te zien.
De Zeeuwse Rozentuin heeft ook een restaurant dat de hele dag open is.

U kunt er het hele jaar door van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur terecht. Voor de tuin wordt entree gevraagd (€ 5,- p.p. - groepen vanaf 10 personen € 3,50 p.p.).
Zeker in de herfst en de winter is het goed om even te bellen (0113-600361) voor u erheen gaat, dan kunnen ze u ook vertellen of alle tuinpaden goed begaanbaar zijn voor rolstoelers en rollators.
<www.zeeuwserozentuin.nl>


Wings

Classic Wings & Wheels 2015 (juli 2015)

Vorig jaar kwamen we in contact met Henk Janus, directeur van het bedrijf Janus Vaten in Oosterhout. We hadden gelezen dat hij zich vaak inspant om fondsen voor goede doelen te werven. Hij is lid van de Rotary in Oosterhout en voorzitter van de Stichting Wings & Wheels. Deze stichting organiseert een keer per twee jaar een groots evenement op de vliegbasis Gilze-Rijen, waarbij tal van antieke auto's en dito vliegtuigen te bewonderen zijn. Er wordt met allerlei schitterende auto's gereden en geraced en er worden vluchten gemaakt met een keur van antieke vliegtuigen.
De heer Janus kwam op het idee om alle vrijwilligers van Rolerisuit eens in het zonnetje te zetten. Via een bevriende relatie kwam het luisterrijke aanbod om alle vrijwilligers uit te nodigen dit alles de hele dag kosteloos mee te maken! Deze uitnodiging werd met groot enthousiasme ontvangen, temeer daar twee personen (een loting bepaalt wie) na loting mee mogen vliegen met een van de antieke toestellen!
Het belooft op zaterdag, 22 augustus, een schitterende dag te worden. We krijgen bovendien de mogelijkheid om een van onze rolstoelbussen te plaatsen tijdens dit grootse evenement. Daarmee kunnen we hopelijk wat extra donateurs werven en mensen enthousiast maken voor ons werk.


logo Oryx

Gift(en) van Oryx Stainless (juni 2015)

Ah, u heeft nog nooit van Oryx gehoord. Wij eerlijk gezegd tot een paar maanden geleden ook niet, maar we hebben het bedrijf ondertussen in ons hart gesloten. Oryx houdt zich bezig met de handel in ruwe materialen voor de vervaardiging van roestvrij staal. De kans dat u - als particulier - met het bedrijf te maken krijgt is dan ook verwaarloosbaar klein. Ze zijn weer wel betrokken bij de grondige renovatie van Huize Liesbosch, een van de oudste en trouwste klanten van Rolerisuit.
En nee, dat kopje in het logo is geen hertenkopje. Een oryx is een spiesbok, een geslacht van woestijnbewonende antilopen uit Afrika en Arabië. Ze behoren tot de onderfamilie der paardantilopen.
Dat kopje gaan onze klanten nog vaker zien. Oryx heeft namelijk niet alleen een mooie gift van € 1.500,-- geschonken, waarvoor heel hartelijk dank, ze dragen ook bij aan de nieuwe bedrijfskleding van Rol. Hierop komen we in de nabije toekomst nog terug. Ze waren er ook bij toen besloten werd om de vrijwilligers van Rol uit te nodigen voor de Classic Wings & Wheels 2015. Ook hier komen we nog op terug.
Hebben we reden om blij te zijn met zo'n nieuwe kennis of niet?


steenuil

Het Vogelrevalidatiecentrum Zundert (mei 2015)

Het Vogelrevalidatiecentrum (VRC) in Zundert is een regelmatig terugkerende bestemming. Het centrum is in 1980 opgericht en is nu een van de grootste opvangcentra voor inheemse dieren in Nederland. VRC Zundert vangt zowel vogels als zoogdieren op. Vogels met gebroken vleugels of poten, moederloze kuikens, eekhoorntjes die met nest en al uit een boom gesnoeid zijn en aangereden egels en konijntjes... Al deze dieren kunnen rekenen op een veilig onderkomen in Zundert. De dieren kunnen daar herstellen en weer op krachten komen. Wanneer ze zijn hersteld worden ze weer vrijgelaten in de natuur.
VRC Zundert is het hele jaar door op zaterdag geopend voor bezoek en in de zomermaanden ook op zondag, woensdagmiddag en in de schoolvakanties. Op aanvraag organiseren ze excursies en workshops (mogelijk op elke dag van de week). Kijk voor meer informatie op: www.vrczundert.nl.

p.s. Gaat u ook eens kijken? Neem dan uw oude kleren en schoenen mee. Ze zamelen die in om te verkopen. Met het geld worden zonnepanelen gekocht. Ze hebben er 90 nodig, er is geld voor 50, nog 40 te gaan.


(zie ook het fotonieuws - bestemmingen)


cavia

Zacht bedje (mei 2015)

Een cavia op een Vlaamse Reus, wat moet je er verder over zeggen? Wel lief, hé?rabo

Rabobank Clubkas (april 2015)

Dit jaar namen 176 verenigingen en stichtingen uit Breda en omgeving deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. Rolerisuit was er daar een van. We zijn heel blij (en ook wel een beetje trots), omdat we op de derde plaats geëindigd zijn. Dit leverde ons een cheque op van € 1.547.34.
Hartelijk dank voor uw stem!casino

Holland Casino Breda overhandigt een cheque aan Rolerisuit

Rolerisuit werkt met vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die bv met pensioen zijn, maar anderen hebben nog een betaalde baan. Reinout Knitel is een van de vrijwillige chauffeurs die voor zijn werkgever, Holland Casino Breda, onregelmatige diensten draait en daardoor ook op doordeweekse dagen kan rijden als hij dan vrij is.
Het in het Casino gevonden geld wordt door het jaar heen bewaard om aan het einde van het jaar geschonken te worden aan een goed doel. Dit jaar is er voor Rolerisuit gekozen.
Holland Casino bezoekers kunnen geldtickets (uit de Speelautomaten) verliezen, hier staat dan nog saldo op. Ook vergeten bezoekers deze geldtickets uit de Speelautomaten te halen. Daarnaast zijn er ook bezoekers die deze geldtickets als fooi aan de Casino medewerkers geven. En zo wordt er tot het einde van het jaar een bedrag gespaard. Eens per jaar kunnen medewerkers hiervoor een lokaal goed doel aanwijzen.
Dit jaar heeft Reinout de Stichting Rolerisuit als goed doel voorgedragen en Holland Casino Breda ging ermee akkoord. In maart konden de heren Joop Jansen en Hans Jansen (geen familie) namens Rolerisuit een cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 7.816,12.
Lieve Reinout, medewerkers Holland Casino Breda, bezoekers van Holland Casino Breda en alle andere mensen die ervoor gezorgd hebben dat we dit geld mochten ontvangen: Hartelijk dank!

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om Holland Casino Breda in het centrum van Breda te komen bezoeken, denk bv ook aan groepsarrangementen, voor al uw feesten.emoes

Drie nieuwe emoes (april 2015)

In maart lieten wij u weten dat pa emoe op zeven eieren zat te broeden. Wij kijken er ondertussen niet meer van op dat niets hem van die eieren afkrijgt: regen, storm, hagel, vorst... Hij laat z'n eieren niet in de steek. Behalve, weten we nu, als z'n reeds geboren kinders te ver van het nest afdwalen.
Dit jaar kwamen de eieren verspreid over een paar dagen uit. De eerst geboren emoe had al gauw in de gaten dat de wereld groter is dan het plekje dat pa had uitgezocht om de eieren uit te broeden. Al snel trok hij eropuit om die grotere wereld te ontdekken. De tweede ging z'n grote broer al snel achterna. Pa kon dat niet laten gebeuren, daarom liet hij het nest regelmatig in de steek. Maar de oudste wilde meestal niet mee terug naar het nest. Na de geboorte van nummer drie hield pa ermee op. Twee eieren zijn niet uitgekomen, twee anderen hebben het niet overleefd. Met de overige drie gaat het prima.
(zie ook het fotonieuws)


molen

Rolerisuit-molen (april 2015)

Het is al weer een poos geleden dat vrijwilliger Ardon een molen meebracht naar de boerderij. Was dat niets voor Rol? De molen was in alle opzichten aan een grondige restauratie toe. Wil Swinkels heeft de afgelopen winter heel wat uurtjes op de (koude) zolder gezeten in verband met het opknappen. Hij is nu praktisch klaar en staat al buiten.
(zie ook het fotonieuws)


rabo

Rabobank Clubkas Campagne 2015 (2-14 april 2015)

Rabobank Breda heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. In 2014 introduceerde zij de Rabobank Clubkas Campagne voor alle 'clubs' in hun werkgebied. Niet de bank zelf, maar de leden van de bank verdelen het donatiebudget. Werd er vorig jaar nog € 40.000 beschikbaar gesteld, dat bedrag is dit jaar verhoogd tot € 60.000. Er hebben zich 174 verenigingen en stichtingen aangemeld voor deelname. Op 2 april ontvangen alle 30.000 leden van Rabobank Breda per post een stemkaart met een unieke stemcode. Ieder lid kan 5 stemmen verdelen en mag maximaal twee stemmen geven aan zijn of haar favoriete stichting of vereniging. Er kan van 2 tot en met 14 april gestemd worden.
Bent u lid van de Rabobank? Vergeet Rolerisuit dan niet, we hebben uw stem en steun hard nodig.


lente

Begin van de lente (21 maart 2015)

Goed, aan de temperatuur kun je het niet echt afzien, maar de lente is weer begonnen. Dat zie je ook in de Rolerisuit-tuin. U bent van harte welkom om het eens met eigen ogen te komen bekijken.


pergola

NLdoet 2015 (20 maart 2015)

Sommige dingen komen gelukkig elk jaar terug, zoals NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
In 2015 waren 325.000 Nederlanders actief bij meer dan 8000 klussen. Ook op de Rolerisuitboerderij werd in het kader van NLdoet geklust. De pergola in de grote siertuin werd helemaal opgeknapt. Geen luxe want het houtwerk was na vele jaren behoorlijk aan het rotten. De komende tijd wordt er de laatste hand aan gelegd, daarna is de pergola weer een aangename plek om even rustig te kunnen zitten.
En voor uw agenda van volgend jaar: In 2016 wordt NLdoet gehouden op 11 en 12 maart.

emoe

Pa emoe (maart 2015)

Een onmiskenbare aankondiging van de lente is de laatste jaren pa emoe die zich op een stel groene eieren installeert en daar blijft zitten tot het grootste gedeelte van de eieren is uitgekomen. Al heeft een emoe maar een klein kopje en dus weinig hersens, pa leert toch wel bij. Dit jaar zocht hij een meer beschut plekje op. Jammer voor de bezoekers die hem willen zien, want hij is niet goed zichtbaar, maar verstandig is het natuurlijk wel.
Het eerste ei van dit jaar werd op 15 januari gelegd, toen er 7 eieren waren is pa gaan broeden. Het 8e ei is kapot gegaan en het 9e ei hebben we 'ontvreemd' om aan bezoekers te laten zien. Dat kon overigens alleen omdat pa toen al op de andere eieren zat, want anders accepteert hij het niet dat je aan z'n eieren zit.
De verwachting is dat de nieuwe generatie zich half april aandient.


nieuwe stoelen

Nieuwe stoelen (5 februari 2015)

Het zoemde al een poosje rond op de boerderij: Restaurant De Boschwachter in het Mastbos gaat de stoelen vervangen. De 'oude' stoelen zouden weggegeven worden aan een goed doel. Rolerisuit meldde zich via Ans Leijs aan en na een poosje kon ze laten weten dat Rol de stoelen kreeg. We moesten ze wel zelf op komen halen. Dat gebeurde op een winterse dag begin februari.
Het moest even wennen, want de lichte (zowel letterlijk als figuurlijk) stoelen vervingen donkere zware stoelen die al meer dan 15 jaar in de stal stonden. Tot nu toe zijn de reacties positief. We hopen er het komende jaar veel bezoekers op te zien zitten.
En wat voor stoelen hebben ze nu bij De Boschwachter? Ga maar eens kijken.

put

Wenspunt (vervolg)

Op 6 april 2014 lieten wij u de wensput zien, die was toen nog niet klaar, nu wel. Het is een mooi staaltje vakwerk geworden van onze vaste boerderijmedewerkers Ludo en Gerrit. Een gouden koppel. Als het ene project klaar is, hebben ze nooit veel tijd nodig om een nieuw verbeterpunt te vinden. U hoort nog van hen.

rabo

Rabobank Clubkas Campagne (30 april 2014)

Dit voorjaar werd Rolerisuit benaderd door de Rabobank Breda met de vraag of wij mee wilden doen aan de Clubkas Campagne Rabo Breda. Wat houdt dat in? De bank stelt een bedrag ad € 40.000,- beschikbaar voor een aantal goede doelen. De 30.000 leden van de Rabobank Breda stemmen op deze organisaties. Hoe meer stemmen je krijgt hoe groter de kans is dat je in de prijzen valt.
Op dinsdag 29 april 2014 kwamen mw C. Hoendervangers, directeur particulieren, en de dames Faber en Dingemans naar de Rolerisuit-boerderij. Van de 132 organisaties waarop gestemd kon worden was Rolerisuit op de derde plaats geëindigd met 586 stemmen! We kregen een cheque aangeboden van maar liefst € 1.154,64. Het zal duidelijk zijn dat we de Rabobank van harte hebben bedankt voor dit geweldige initiatief. Het blijkt maar weer dat velen ons een erg goed hart toedragen!meer foto's
wensput


Wensput (4 april 2014)

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een 'echte' put is een lang gekoesterde wens van Jan Frijters, de coöridinator van de Rolerisuit-boerderij. Op een dag zijn Gerrit en Ludo zomaar begonnen met het bouwen van deze wensput. Het is geen echte put in die zin dat je er normaal gesproken geen water uit kunt putten, maar hij is wel steen voor steen opgebouwd. Hij is nog niet helemaal klaar, er moet ook nog een dakje op, maar dat komt wel goed.
Heeft u nog wensen, zeg het eens in de put, misschien helpt dat bij het realiseren!meer foto's

lente

Lente (3 april 2014)

Met de komst van deze nieuwe nieuwspagina, nemen we afscheid van het fotonieuws. De nieuwsberichtjes en de foto's die erbij horen blijven langer staan, dus die kunt u ook later nog eens terugkijken. Soms hebben we mooie foto's die niet bij een nieuwsbericht horen, die stoppen we er dan gewoon tussen. Het hoeft tenslotte niet altijd nieuws te zijn, soms mag het ook gewoon leuk zijn.

emoes

Zeven kleine emoes... (2 april 2014)


Elk jaar hetzelfde... Moe legt eieren, vader gaat broeden... Dit jaar was het bovendien mooi weer, daarom was het broeden stukken minder dramatisch dan de afgelopen twee jaar toen vader vorst, sneeuw, ijzel, regen en kou moest trotseren om twee of drie nakomelingen uit het ei te helpen. Dit jaar waren er 11 eieren, maar die zag je niet, want pa zat erop. En toen op een maandagmorgen ontdekte een oplettende Rolerisuit-er dat er maar liefst zes kleine emoetjes in de wei liepen, pa zat nog op de vier resterende eieren. Uiteindelijk is er nog een ei uitgekomen, toen hield pa het broeden voor gezien, de zeven rondscharrelende kuikens hadden zijn aandacht en voorbeeld nodig. Want dat is de emoe-opvoeding. Het goede voorbeeld geven, dat stipt nagevolgd wordt. Goed, nu nog wel, over een paar weken als ze gaan puberen...???
Uiteraard kunnen we er geen zeven emoes bij hebben, daar is de wei veel te klein voor. Weet u een goede bestemming? We horen het graag.meer foto's

nl doet 2014

Argusi doet (21 maart 2014)

Ook dit jaar deed Rolerisuit mee met NL doet. De klus was snel gekozen: een nieuw stuk tegelpad aanleggen, zodat ook de rolstoelers dicht bij de vijver kunnen komen. Er moest dus zand komen en tegels, er moesten graspollen gestoken worden... Effenen, zand erop, tegels leggen... Dat gaat maanden duren, dachten ze bij Rol.
Tot en met 20 maart was het fantastisch weer, op de 21e begon het te regenen en het bleef regenen tot na de lunchpauze. Veel mensen hadden het voor gezien gehouden, maar niet de vrijwilligers van Argusi! Argusi is een onafhankelijk onderzoeksbureau gericht op het leveren van hoogwaardige marktinformatie en producten die hun opdrachtgevers in staat stellen hun supply chain te verbeteren. Helemaal goed natuurlijk maar dat zegt niets over het vermogen om pollen te steken en met stenen te sjouwen...
Nou, ze hebben het fantastisch gedaan! Ze lieten zich niet weerhouden door de regen. Ze kregen blaren, maar ook dat was geen reden om te stoppen. Niet alleen werd het tegelpad bijna voltooid. Ook de kern - waar wilde bloemen gezaaid worden - hebben ze nog omgespit. Al met al hebben ze veel meer gedaan dan verwacht en daar zijn we hartstikke blij mee. We hopen dat ze nog eens komen kijken als het pad straks helemaal afgewerkt is en de bloemen bloeien. De koffie staat voor hen klaar.meer foto's

Vlaamnse reuzen

Vlaamse reusjes (10 maart 2014)

Toen Rolerisuit pas op de boerderij zat wilde het nog wel eens mis gaan met jonge konijntjes, waarom is niet helemaal duidelijk. Dit jaar kregen we er maar liefst 8 kleine Vlaamse reusjes bij. Die naam hebben ze niet voor niks. Binnen de kortste keren zijn de peuters groter dan menig volwassen konijn van een ander ras. En ze zijn allemaal spierwit, dat doet de herkenbaarheid natuurlijk geen goed.
Heeft u belangstelling voor een van deze konijnen, laat het ons weten.


meer foto's

logo

018 beletterd (6 jan. 2014)

De 018 is de oudste bus die Rolerisuit momenteel heeft, 28 jaar is een behoorlijke leeftijd voor een aktieve bus. Toen de subsidie wegviel en daardoor de financiële situatie behoorlijk werd opgeschud, is in 2011 besloten om de bus niet te vervangen, maar heel grondig op te knappen. Dat is zo grondig gebeurd dat hij ook helemaal opnieuw gespoten en beletterd moest worden. De belettering liet even op zich wachten. Dankzij een gift van de Stichting KLOEK uit Terheyden is het er nu toch van gekomen.
oprit

Oprit (18 dec. 2013)

Rolerisuit zit nu al meer dan 20 jaar op de boerderij aan de Bredestraat. In de loop der jaren is er heel wat verbeterd, maar één element laat zich niet klein krijgen. De oprit. Vrachtwagens vol puin zijn er in de loop der jaren gestort om de gaten te vullen. Dat werkt eventjes en dan...
In december is er grof geschut gebruikt om het pad te effenen. Dat zag er na afloop dan ook heel mooi uit. Maar een paar maanden later... Daar zijn de kuilen weer.
Wie o wie, kan ons vertellen waar al dat puin blijft? Een idee voor een afstudeeronderzoek van een bodemingenieur?meer foto's

Malle

Malle is niet meer (15 dec. 2013)


snoeien

Snoeien (6 nov. 2013)

Ook bomen moeten soms gesnoeid worden, maar dat wordt een beetje lastig als ze wat groter zijn. Met een beetje hulp van een aardige vriend die een geschikte kraanwagen heeft en een medewerker die niet gauw bang is, lukt dat best.
meer foto's

vriendenloterij

VriendenLoterij


Rolerisuit kunt u op diverse manieren steunen: met donaties, giften, goederen in natura, arbeidskracht... Maar ook door mee te spelen met de VriendenLoterij.

De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel mensen spelen mee voor hun vereniging en maken zelf elke week kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor Rolerisuit!

lees verder