cheque WNW
Gift van Webbe Nooit Wa (april 2019)

In Prinsenbeek bestaat een club met de naam: "Webbe nooit wa". Volgens Prins Jannes van de BAK is het "geen club maar een samengeraapt zooike met tentakels naar heel veel verschillende clubs". In Prinsenbeek is de vriendenclub vooral bekend door het 'nabuurten' na de carnavalsgebedsdienst en de kaartavond voor het goede doel. Het geld dat dit jaar tijdens deze gebeurtenissen bijeen is gebracht is eind maart verdeeld over drie goede doelen. Rolerisuit was er daar een van. We zijn erg blij met de Ä 1.087,58 die we mochten ontvangen.
Dank, leden van Webbe nooit wa en alle Bekenaren die het geld bijeen hebben gebracht!

Hoger Beroep (februari 2019)

Op 22 februari jongstleden heeft het Gerechtshof in 's Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of Rolerisuit de CAO voor het Besloten Busvervoer moet toepassen en dus onze vrijwilligers moet gaan betalen alsof ze in loondienst zijn.
We zijn met twee bussen naar Den Bosch getogen, een bus van onszelf, bestuurd door Ardon, met bewoners en begeleiders van woonzorgcentrum Huize Raffy en de bus van Bram den Hartog, die hij zelf reed en belangeloos ter beschikking stelde, met onze vrijwilligers.
De zaal waarin de rechtszaak werd gehouden zat helemaal vol met onze mensen. Onze beide advocaten, Dick Schreuder en Huib de Kort van Rijppaert & Peeters Advocaten, alsmede ons bestuurslid Hans Jansen, hielden een vlammend betoog, waarop de tegenpartij, het FSO, verweer voerde.
We hebben er een goed gevoel bij, maar het blijft afwachten.
De uitspraak wordt eind april verwacht.

Paul Depla
Burgemeester Paul Depla op bezoek (januari 2019)

Op donderdag 17 januari 2019 bracht de burgemeester van Breda, de heer Paul Depla, een werkbezoek aan de boerderij van Rolerisuit. Het was de eerste keer dat hij onze stichting met een bezoek vereerde. Hij liet zich bijpraten door het bestuur en de overige vrijwilligers over onze doelstelling. Hij nam ruim de tijd en luisterde aandachtig. Tot slot werd hij door onze voorzitter, Joop Jansen, rondgeleid en kwam toen als vanzelf achter het stuur van de 025 terecht.

025 achterkant
Uw boodschap op onze bus (december 2018)

Zoals u kunt zien is op de achterkant van de 025 ruimte voor uw reclameboodschap. Belangstelling? Neem contact op met onze voorzitter, Joop Jansen, 06-53316015.

025
Een herkenbare jas voor de 025 (december 2018)

De 025 rijdt al sinds mei 2018, maar door geldgebrek kwam er niets van beletteren. Ook waren er drie dubbele ruiten lek, daardoor was het uitzicht bij slecht weer beperkt. Dankzij de Pierre de Jonge Sr Foundation is daar verandering in gekomen. Eerder dit jaar zijn de drie ruiten vervangen. Nu het rustige seizoen is aangebroken was er ook tijd om de belettering aan te brengen. Vanaf nu is het dus een echte Rolerisuit-bus.
Pierre de Jonge Sr Foundation, hartelijk dank voor de royale bijdrage!


018
De 018 is stilgezet (december 2018)

Drie keer is scheepsrecht, ook als het om de bussen gaat. In het verleden is twee keer serieus overwogen om de 018 te schorsen, maar uiteindelijk kozen we voor een ingrijpende onderhoudsbeurt, waarna de bus weer jaren vooruit kon. De laatste keer was in 2012. Nu is het definitief einde verhaal.
Spijtig genoeg kunnen we nog niets zeggen over een vervangende bus.


logo
Wereldse wijnenactie voor Rolerisuit (oktober 2018)

Lions Club Breda Forum wil geld bijeenbrengen om daarmee een nieuwe bus te bekostigen voor Rolerisuit. Zij hebben samen met wijnkopers Verbunt-Verlinden en met 'De Druiventros' in Breda een mooie selectie wijnen samengesteld in verschillende prijsklassen en afkomstig van verschillende bekende wijnhuizen van over de hele wereld. Deze wijnen worden verkocht voor de normale winkelprijs. Er is wel een inkoopmarge afgesproken en die is voor de volle 100% voor Rol.
De wijn wordt verkocht per doos van 6 flessen. De uitgifte start begin november, dus ruim om tijd voor de feestdagen. Op zondag, 28 oktober is er een wijnproefmiddag waar u alle geselecteerde wijnen kunt proeven.
Kijk voor meer informatie op de website van de Lions Club Breda.

<Marlice Dreessen
Nieuw bestuurslid: Marlice Dreessen (mei 2018)

Vanaf 1 mei 2018 is het bestuur van de Stichting Rolerisuit uitgebreid met mevrouw Marlice Dreessen, voormalig directrice van de VVV van Breda. Ze gaat o.a. de externe betrekkingen verstevigen. In het verleden was Marlice een van de drijvende krachten achter de actie "Rolerisuit weer jaren vooruit'. Die actie had tot gevolg dat er twee interliners gekocht konden worden en Rolerisuit kon inderdaad weer jaren vooruit.
Marlice is inmiddels met welverdiend pensioen, maar ze heeft het idee dat ze nog best het een en ander voor Rolerisuit kan doen. Daar zijn we erg blij mee. In augustus bestaat Rol 31 jaar. De economische crisis heeft flinke gaten geslagen in de financiŽle mogelijkheden. Doordat de pensioengerechtigde leeftijd opgeschoven is, wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.
We zijn nog steeds op zoek naar een planner (m/v) die een paar uur per dag aanwezig kan zijn om de telefoon te beantwoorden en de planningsadministratie bij te werken. Ook chauffeurs zijn van harte welkom. Op de werkpagina vindt u meer informatie.


bus 025
Nieuwe bus: 025 (april 2018)

Rolerisuit heeft er een bus bij. Er moet nog wel wat aan gedaan worden, maar we hopen dat de 025 vanaf medio mei inzetbaar is. Dan hebben we in de drukke periode weer drie grote bussen, dat is geen luxe. Deze bus is iets groter, dat zal voor de chauffeurs ook moeten wennen. Er zijn 10 rolstoelplaatsen en 33 gewone zitplaatsen. We zijn er heel blij mee, u ook, hopen we. Maar we kunnen nog zulke mooie bussen hebben, zonder vrijwillige chauffeurs komen we niet ver. Er zijn er momenteel een paar 'in opleiding', maar meer chauffeurs zijn nog altijd welkom.


cheque
Hartelijk dank! (april 2018)

Lieve mensen die op Rolerisuit gestemd hebben bij de Rabobank Clubkascampagne: Hartelijk dank voor uw stem!


Willem Vos
Willem Vos (1951- 2018) (februari 2018)

Op donderdag, 15 februari jl. ontvingen wij het droevige bericht dat Willem volslagen onverwachts thuis is overleden. Zijn gezondheid was niet optimaal, maar al heel lang stabiel. Hij heeft ruim 20 jaar voor Rolerisuit gewerkt. Op 9 februari heeft hij zijn laatste rit gereden, acht dagen later, op 17 februari, is hij in besloten kring gecremeerd. Ons rest niets anders dan te wennen aan zijn afwezigheid. Het zal wel even duren voor het gat dat hij achterlaat gevuld is. Hij was in de eerste plaats chauffeur, maar hij hielp ook met het onderhoud van de bussen en deed andere klussen op de boerderij als die hem lagen. Het afgelopen jaar hielp hij ook op de planning. Hij was dus een echte Rolerisuit duizendpoot.

Willem, we zullen je missen!
Afscheid 023 (december 2017)

Vorige week is de 023 gestrand in Oosterhout. Hij is door de garage opgehaald. face Het mankement was erger dan we verwacht hadden. Het zou nog wel gerepareerd kunnen worden, maar dat kost heel veel geld, te veel geld. De bus is nu geschorst en gaat binnenkort naar de sloper. We gaan op zoek naar een vervangende bus en naar geld om die bus, de 025, te kunnen kopen. Tot het zover is hebben we dus maar twee grote bussen en een kleine. Hartstikke jammer, maar het is niet anders.


Dank! (november 2017)

De afgelopen tijd hebben we - waarschijnlijk als gevolg van diverse publicaties - meerdere giften ontvangen, van klein tot groot. Het geld werd overgemaakt via de bank zonder vermelding van een adres. Van de bank krijgen we geen adressen, we kunnen deze schenkers dan ook niet persoonlijk bedanken. Dat doen we daarom langs deze weg: Heel hartelijk dank!!!


Bijpraatje (november 2017)

Inmiddels heeft Rolerisuit vijf jaar zonder subsidie gedraaid. Dat kan dus. We houden weliswaar geen cent over, maar dat hoeft ook niet, want we zijn geen commercieel bedrijf. Gelet op dit feit is het duidelijk dat we niet in staat zijn om alle vrijwilligers volgens de cao van het besloiten busvervoer te gaan betalen, zoals het FSO van ons eist. Die strijd is nog steeds niet gestreden. Er zijn momenteel wel nieuwe ontwikkelingen die ons nieuwe hoop geven. Als de kogel eindelijk door de kerk is, laten we u het direct weten.

2017 was een bijzonder jaar, omdat Rolerisuit 30 jaar bestond. In de loop van die 30 jaar warem er regelmatig crises die de sceptici deden verzuchten: Nu is het afgelopen, nu is het echt afgelopen. Maar elke keer krabbelde Rol weer overeind. Ook in 2017 was het af en toe heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De bussen voldoen technisch nog steeds aan alle eisen. Alles wat gekeurd moet worden, wordt gekeurd en goedgekeurd, maar toch. Voor we fondsen kunnen gaan werven voor vervanging moet duidelijk zijn dat we voor onbepaalde tijd door kunnen. De tijd begint te dringen. Dat beseft ook het advocatenkantoor Rijppaert & Peeters uit Oosterhout dat sinds het voorjaar van 2017 onze belangen behartigt. We zijn heel blij met de meesters D.A.C. Schreuder en H.C.M. de Kort, niet alleen omdat ze voor een deel pro deo voor ons werken, maar ook omdat ze in ons geloven. Ze hebben verschillende pijlen op hun boog. We hopen dat een van deze pijlen zo snel mogelijk een voor ons en onze klanten gunstig resultaat oplevert. De verwachting is dat we eind 2018 definitief weten waar we aan toe zijn, maar als het eerder kan, graag.

ondertussen gaan we door. De prijzen voor 2018 zijn inmiddels bekend. Op de bussenpagina kunt u de details bekijken. Vergeleken met 2017 is de basisprijs iets verhoogd, Ä 10 voor de grote bussen en Ä 4 voor de kleine bus.

We zijn er nog niet in geslaagd om een vaste planner te vinden voor minimaal drie dagen per week, vooral omdat het vrijwilligerswerk is. We zijn dan ook erg blij met Han Emmen, die vroeger inviel als het nodig was en nu al maanden heel vaak op de boerderij zit om het werk van de planner te doen.
Ook is er behoefte aan nieuwe chauffeurs voor de grote bussen en mensen die in de tuin willen werken of voor de dieren willen zorgen. Chauffeurs in loondienst moeten langer doorwerken en er is een tekort op de markt, dus voor Rol schiet er niet veel over. Toch hopen we dat er een paar chauffeurs bijkomen, want zonder chauffeurs is Rolerisuit verloren.
Op de werkpagina vindt u meer informatie over de vacatures.

Rest ons slechts u fijne feestdagen toe te wensen en alle goede wensen voor 2018. We hopen er samen met u weer een mooi jaar van te maken.


Ingrijpende veranderingen (december 2016)

Ook al is het een jaar geleden dat we de nieuwspagina aangevuld hebben, er is wel het een en ander gebeurd. Jammer genoeg zitten we nog steeds met een hoop losse eindjes wat de toekomst betreft. Maar we gaan toch gewoon door.
2017 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, al is het maar omdat Rolerisuit in 2017 30 jaar bestaat. We hebben deze 30 jaar niet cadeau gekregen en ook in 2017 zullen er de nodige obstakels overwonnen moeten worden.
Rolerisuit heeft het al een poos financieel moeilijk, net als veel van onze klanten. Voor veel mensen is Rolerisuit (helaas, mogen we wel zeggen) de enige brug met de gewone wereld. Als die mensen niet met de Rolerisuit-bus weg kunnen, komen ze niet van het terrein van de instelling af waar ze wonen.
Door het overheidsbeleid is het veel moeilijker geworden om opgenomen te worden. Zolang dit beleid gehandhaafd wordt verblijven er in de instellingen steeds meer mensen met maar heel weinig restmogelijkheden. Veel mensen uit onze doelgroep blijven thuis wonen, zij zijn voor uitstapjes vaak afhankelijk van organisaties als de Zonnebloem en ouderenverenigingen. Dit zijn dan ook de groepen waar Rolerisuit steeds meer mee zal gaan samenwerken.

In verband met de financiŽle situatie van Rolerisuit moeten we met ingang van 1 januari 2017 helaas afscheid nemen van Lian Wijnings die al jaren als planner voor Rol werkt. Haar werk moet overgenomen worden door een vrijwilliger. Tot we iemand gevonden hebben die dat minstens drie ochtenden per week wil doen, zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit is overigens niets nieuws, want in het verleden hebben we het ook lang gedaan zonder vaste planner, maar we zijn nu jarenlang verwend, dus het wordt wel een beetje moeilijk.
Op de werk-pagina vindt u meer informatie over het werk.

Zolang Rol bestaat zijn er dagdelen gehanteerd voor het bepalen van de basiskosten van een rit. Deze dagdelen waren vaak niet praktisch. Regelmatig moest de bus lang wachten, omdat de mensen nog aan tafel zaten. Of een op zich korte rit werd verdeeld over twee dagdelen en werd daardoor vrij duur. Om de klanten te ontzien werd de tijd van de middagritten erg opgerekt. Het kwam tenslotte regelmatig voor dat een middagrit 6 uur duurde, dat is wel erg lang voor 1 dagdeel. Na veel denk- en rekenwerk hebben we besloten om het systeem helemaal om te gooien. We werken niet meer met dagdelen, maar met een basisdeel dat op elk moment van de dag in kan gaan. Alle details hierover vindt u op de bussen-pagina.

Rest ons slechts u fijne feestdagen toe te wensen en alle goede wensen voor 2017. We hopen er samen met u een mooi jaar van te maken.vriendenloterij

VriendenLoterij


Rolerisuit kunt u op diverse manieren steunen: met donaties, giften, goederen in natura, arbeidskracht... Maar ook door mee te spelen met de VriendenLoterij.

De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel mensen spelen mee voor hun vereniging en maken zelf elke week kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor Rolerisuit!

lees verder