Gift Dr. C.J. Vaillantfonds (april 2019)

Dr. Vaillant was in 1874 een van de oprichters van een vereniging die tot doel had om crematies in Nederland mogelijk te maken. Pas 40 jaar later vond de eerste crematie in Nederland plaats. De toen hoogbejaarde dokter Vaillant was de eerste die in Nederland gecremeerd werd.
Tegenwoordig is het Dr. C.J. Vaillantfonds het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria.
Bij een crematie blijven naast de as ook metalen achter, deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten. Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as verwijderd zijn, worden ze bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze en dragen zorg voor de recycling van de basismaterialen.
De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillantfonds.

Rolerisuit is erg blij dat we uit dit fonds een gift mochten ontvangen van maar liefst € 10.000. Dit bedrag zullen we gebruiken voor de vervanging van de 018 die we vorig jaar moesten stilzetten.