UIT ONS ARCHIEF 

Gift Dr. C.J. Vaillantfonds (april 2019)

Dr. Vaillant was in 1874 een van de oprichters van een vereniging die tot doel had om crematies in Nederland mogelijk te maken. Pas 40 jaar later vond de eerste crematie in Nederland plaats. De toen hoogbejaarde dokter Vaillant was de eerste die in Nederland gecremeerd werd.
Tegenwoordig is het Dr. C.J. Vaillantfonds het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria.
Bij een crematie blijven naast de as ook metalen achter, deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten. Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as verwijderd zijn, worden ze bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze en dragen zorg voor de recycling van de basismaterialen.
De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillantfonds.
Rolerisuit is erg blij dat we uit dit fonds een gift mochten ontvangen van maar liefst € 10.000. Dit bedrag zullen we gebruiken voor de vervanging van de 018 die we vorig jaar moesten stilzetten.

 Dr Vaillant

Rolerisuit kan doorgaan!! (mei 2019)

Op 14 mei heeft het gerechtshof Den Bosch vonnis gewezen in het hoger beroep van Rolerisuit tegen het vonnis van de rechtbank Breda in de zaak tegen het FSO inzake de werking van de CAO Besloten Busvervoer. Eerder hebt u kunnen lezen, ook in de regionale pers, dat toepassing van deze CAO het einde van Rolerisuit zou betekenen, immers, de kosten hiervan zijn voor onze doelgroep niet op te brengen.
Het hof heeft nu geoordeeld dat de CAO weliswaar van toepassing is, maar Rolerisuit mag haar vrijwilligers daarbuiten houden. Daarmee komt een einde aan vele jaren van onzekerheid over het voortbestaan van Rol. Toen wij de uitspraak hoorden viel er dan ook een enorme last van ons af. We hebben het 's middags gepast maar met veel plezier met z'n allen gevierd. Rolerisuit kan doorgaan en dat zullen we ook doen, met nieuwe energie en - zoals vanouds - volop betrokkenheid bij onze doelgroep.
Velen hebben in de achter ons liggende jaren met ons meegeleefd en steun geboden. Daar waren we blij mee. Heel bijzonder was de inzet van onze advocaten, Mr. Dick Schreuder en Mr. Huib de Kort van het kantoor Rijppaert en Peeters, Oosterhout en Breda. Deze beide juristen hebben zich met een ongelooflijke betrokkenheid, empathie en vakkennis op de zaak geworpen waarbij tijd niet telde. Zij hebben ons het geloof in de toekomst laten behouden. Ook voor hen is de uitspraak een passende beloning voor hun keiharde werken en hun tomeloze inzet en wij zijn hen daar zeer, zeer dankbaar voor.

bestuur met advocaten

Uitstel uitspraak hoger beroep (mei 2019)

Op 22 februari jl. werd er gezegd dat we de uitspraak van het Hoger Beroep op 30 april konden verwachten. Er werd wel meteen bijgezegd dat het ook wat eerder of later kon worden.
Afgelopen dinsdag (30 april) liet onze advocaat weten dat de uitspraak in ieder geval met twee weken is uitgesteld. Of er half mei echt een uitspraak wordt gedaan blijft afwachten, maar we blijven er het beste van hopen.

Hans Jansen

Club van de week (sept 2019)

Op donderdag, 12 september werden alle vrijwilligers van Rolerisuit onder valse voorwendsels naar de boerderij gelokt. Het zou een bijeenkomst zijn om Joop Jansen, de voorzitter, in het zonnetje te zetten na 20 jaar voorzitterschap. Hij is hiermee met afstand de langstzittende voorzitter van Rol. Joop, alsnog gefeliciteerd met dit jubileum!
Maar toen de medewerkers op de boerderij kwamen werden ze opgewacht door een busje van de Vriendenloterij. Rol bleek benoemd te zijn tot 'Club van de Week' en daarom mocht de voorzitter een symbolische cheque ad € 10.000,- in ontvangst nemen.
Er werden uiteraard foto's gemaakt die passen in het concept van de Vriendenloterij. De vrijwilligers kregen gebak en later nog sandwiches, dus ze waren zeker niet voor niets naar de boerderij gekomen.
Met het oog op de aanschaf van de nieuwe (tweedehands) bus is deze gift bijzonder welkom. Over een paar weken is de 026 helemaal rijklaar en kan dan volledig ingezet worden. Maar eerst wordt hij nog officieel gepresenteerd, daarvan houden wij u op de hoogte.
Rest ons slechts de Vriendenloterij, maar uiteraard vooral de deelnemers aan deze loterij te bedanken. Want de deelnemers maakten deze gift mogelijk.
Allen heel hartelijk bedankt ! ! !

Rol Cluv van de week

Presentatie nieuwe bus (sept 2019)

Op vrijdag 27 september jl, hebben wij onze nieuwste aanwinst, bus 026, gepresenteerd. Om klokslag 17:00 uur kwam Ruud van Dijk met de nieuwe bus het erf opgereden. Alle aanwezigen, waaronder vrijwilligers en begunstigers, hebben de bus van binnen en van buiten kunnen aanschouwen. Daarna hebben we, na het dankwoord van de voorzitter, genoten van een heerlijke, aangeklede barbecue.
Dank gaat wederom uit naar Helma Jansen, Gerry Schoemans en Ardon Hendrickx, die ons zeer verwend hebben met o.a. heerlijk vlees van de barbecue, vis en salades. Diverse andere vrijwilligers hebben meegeholpen om de boerderij weer schoon achter te laten. Wij, als bestuur, zijn trots op onze vrijwilligers !

Namens het bestuur,
Marlice Dreessen

Rol Nieuwe bus

Brabander van het jaar (nov 2019)

Eerder dit jaar werd Rolerisuit 'De Club van de Week'. Nu is de voorzitter, Joop Jansen, genomineerd voor de titel: Brabander van het Jaar. Vanaf 22 november 18:00 uur tot en met 6 december 2019 kan er gestemd worden op de website van Omroep Brabant. Daar vindt u alle genomineerden en hun verhalen.
Op Eerste Kerstdag maakt de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bekend wie zich Brabander van het Jaar 2019 mag noemen. De uitslag wordt op Omroep Brabant uitgezonden.

Joop Janssen