Bredestraat 4, 4823 ZA Breda

V O O R W A A R D E N

 

De stichting Rolerisuit heeft met de chauffeurs, die allen vrijwilliger zijn, een aantal afspraken gemaakt,
die we graag aan u doorgeven zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de door u te boeken rit(ten).

Voor Rolerisuit is veilig vervoer essentieel. Het onder "De bussen" op onze website opgenomen aantal rolstoelen
per bus is het maximum aantal dat is 
toegestaan evenals het daarbij vermelde aantal passagiers/begeleiders.
Onze 
chauffeurs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en zijn bevoegd om rolstoelen te weigeren dan wel
minder dan het op de site genoemde max. 
aantal toe te laten als dat om veiligheidsredenen noodzakelijk is.
De 
nooduitgang moet onder alle omstandigheden vrij toegankelijk zijn.

Met de kleine bus kunnen geen rollators, scootmobielen en extra bagage vervoerd worden.
Deze service is 
wel mogelijk bij de grote bussen.

Onze chauffeurs worden bij uitstapjes niet ingezet als begeleider/duwer van een rolstoeler.

De chauffeurs zijn altijd bereid om de bus zo dicht mogelijk bij de ingang van de instelling te parkeren,
maar in de praktijk is diverse malen gebleken dat door smalle bomenrijke toegangswegen de manoeuvreer-
ruimte te gering was, met beschadiging van het lakwerk tot gevolg. Heeft u er s.v.p. begrip voor dat de chauffeur
dan op een “bus veilige” afstand van de ingang uw en onze cliënten laat plaatsnemen en uitstappen.

Annuleringskosten:

8 – 14 dagen voor de rit: grote bus € 25,- - kleine bus € 10,-

1 – 7 dagen voor de rit: grote bus € 50,- - kleine bus € 20,-


Bij annulering op de vertrekdatum wordt het basistarief in rekening gebracht.
Bij zeer bijzondere omstandigheden kan – in overleg met het bestuur van Rolerisuit – van deze annuleringsregeling

worden afgeweken.

De vervoerstarieven worden jaarlijks in december per 01-01 vastgesteld voor de duur van 12 maanden.
Tariefsverhogingen, waaronder begrepen tussentijdse verhogingen als gevolg van bijzondere omstandigheden,
zijn ook van toepassing op ritten, gereserveerd voor de datum waarop de verhoging ingaat.
Gereserveerde ritten kunnen desgewenst binnen 2 weken na bekendmaking van de verhoging kosteloos worden
geannuleerd. Dit annuleringsrecht is niet van toepassing in geval van tijdelijke verhoging met een brandstoftoeslag.

U ontvangt in principe in de week nadat de rit plaatsvond een rekening. Deze dient u binnen 30 dagen na de factuurdatum
te betalen onder vermelding van het factuurnummer.
Bezwaren tegen een rekening dient u schriftelijk in te dienen, dit kan tot 14 dagen na de factuurdatum.

Rolerisuit aanvaardt geen – financiële – aansprakelijkheid als, ten gevolge van niet aan Rolerisuit te
verwijten omstandigheden, een bus niet of maar ten dele inzetbaar is op de geplande datum of tijdstippen.
Dit geldt ook voor schade aan niet-gecertificeerde rolstoelen.

Vragen of onduidelijkheden m.b.t deze voorwaarden kunt u voorleggen aan het bestuur van Rolerisuit,
bij voorkeur per mail. Onze chauffeurs kunnen en mogen geen uitspraken hierover doen, dus ga niet met
hen in discussie.

Het bestuur van de
Stichting RolerisuitE-mailadressen

Algemeen:            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rittenplanning:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Versie 2024.01