Bredestraat 4, 4823 ZA Breda


Onze doelstelling:

De stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om aan huis gebonden rolstoelers de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje:
een bezoek aan een winkelcentrum, een rondrit in de omgeving e.d.

Aangezien er tegenwoordig ontzettend veel loophulpen bestaan, komen mensen niet zo snel meer in een rolstoel terecht.
Daarom omschrijven we onze doelgroep nu liever als: mensen die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen. We maken hierbij geen onderscheid naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen).
Wel richten we ons specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren.

Rolerisuit heeft nu drie grote bussen en een kleine. De bussen kunnen alleen door groepen worden gebruikt. 

Rolerisuit is een non-profit organisatie. De kosten van een rit zijn gebaseerd op de kosten van het dagelijks onderhoud van de bussen.
De chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers, daardoor blijven de kosten relatief laag.

Voor vervanging van de bussen en voor grote onderhoudskosten is Rolerisuit afhankelijk van giften en donaties.